Politika privatnosti

Ovom internet stranicom www.cmg.rs upravlja CMG LINE.

CMG LINE je posvećen očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.cmg.rs i zaštiti svih ličnih informacija koje nam možete poslati.

Ova Politika o privatnosti i kolačićima obezbeđujemo da bismo Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo sa bilo kojim ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate našu Politiku o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u ovoj Politici o privatnosti i kolačićima. Ako niste saglasni sa ovom Politikom, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

Šta su lične informacije?

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovati, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ne kažete ko ste, niti da nam otkrijete nijednu informaciju o sebi. Naši web serveri ne prikupljaju e-mail adrese posetilaca. Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije za neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se identifikujete putem kontakt forme ili live chat-a.

To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve dodatne informacije koje tražimo, a one nisu neophodne niti je objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali. Ukoliko nam dostavite informacije o sebi koje mogu sadržati i lične podatke koje ne želimo ili ne planiramo da prikupljamo (kao na primer radno mesto kod poslodavca ukoliko nas kontaktirate preko službene e-mail adrese) iste ćemo izbrisati.

Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o IP adresama koje prikupljamo se ne koriste za Vašu ličnu identifikaciju već se sakupljaju da bismo odredili broj poseta, prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice itd. Te informacije koristimo da procenimo korišćenje naše internet stranice i poboljšamo njen sadržaj.

Kada prikupljamo ostale lične informacije od Vas uz Vašu saglasnost, kao što su ime i prezime i e-mail adresa (na primer upotrebom online obrazaca ili preko elektronske pošte), mi Vas obaveštavamo u vreme prikupljanja podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije.

Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

  • za odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose na Vaše informacije
  • za pružanje i personalizaciju naših usluga
  • za vođenje evidencije o uslugama pretplate

Informacije o korišćenju Google Analytics

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics. Prikupljanje i obradu podataka (uključujući i vašu IP adresu) od strane Google Analytics-a možete sprečiti instaliranjem dodatka za vaš brauzer "Google Analytics Opt-out Browser Add-on".

Informacije prikupljene putem kolačića se obrađuju i čuvaju na serverima kojim upravlja Google i koji se nalaze u SAD. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Prikupljene informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Informacije o zaštiti podatak u vezi sa kompanijom Zoom Analytics možete pronaći na stranici https://zoomanalytics.co/privacy.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru i moći će da im se pristupi ili će se možda proslediti našem osoblju koje radi na više lokacija unutar grupe i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim sledbenicima naše kompanije i dobavljačima koje angažujemo za obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van Evropskog ekonomskog prostora, koji rade za nas u svrhe postavljene u ovoj politici ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Međutim, da bismo Vam obezbedili da imate pristup našim uslugama, možda ćemo morati da podelimo Vaše lične informacije sa drugim kompanijama u okviru grupe ili izvan grupe i/ili sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam prosledite lične informacije, to znači da ste saglasni sa takvim otkrivanjem informacija.

Pošto se članice naše grupacije i povezana lica sa kojima sarađujemo ne nalaze i izvan Srbije, možda ćemo želeti da prenesemo Vaše informacije i u druge države, uključujući i države van (EEA). Međutim, dok su pod našom kontrolom, uvek nastojimo da Vaše lične informacije imaju isti nivo zaštite kao što bi imale da su ostale u okviru EEA, uključujući i nastojanje da budu bezbedne i da se koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovom Politikom o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja/politike o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

Mada CMG sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovoj Politici o privatnosti i kolačićima.

Povremeno proveravajte ovu Politiku o privatnosti i kolačićima da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30 dana nakon izmene i ako je prikladno, slanjem obaveštenja elektronskom poštom.